KATA DE LA ESCUELA
PINNAN SHODAN
PINNAN NIDAN
PINNAN SANDAN
PINNAN IONDAN
PINNAN GODAN

NAIFANCHI SHODAN
NAIFANCHI NIDAN
NAIFANCHI SANDAN

TAKUARITA NO KUSANKU
SHIHO KUSANKU

PAQSAI DAI
PAQSAI SHO
MATSUMURA NO PAQSAI
OYADOMARI NO PAQSAI

KUSANKU DAI
KUSANKU SHO
CHIBANA NO KUSANKU
KISHIMOTO NO KUSANKU
CHATANYARA NO KUSANKU

KYAN NO SEISAN

ANANKU SHO
ANANKU NI
ANANKU SAN
ROHAI
WANSHU ITO
WANSHU SHURI
WANSHI TOMARI

CHINTO

JION
JIIN

SEIPAI
SEIENCHIN
PACHU


TENRYU NO KON
SHUSHI NO KON
CHINEN SHICHANAKA NO KON
CHOUN NO KON


 
 
******* KATA CHINTO *******
 
***** CAMINO RECORRIDO *****
 
*** KATA NAIFANCHI SANDAN ***
 
*** KATA CHATANYARA NO KUSANKU ***
 
 
Hoy habia 32976 visitantes (91823 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis