PLAN DE PRACTICA KYU

CATEGORIA 8° KYU
Cinturón: Blanco
TECNICAS BASICAS
- POSICIONES:
NAIFANCHI DACHI
KIHON DACHI
NEKOASHI DACHI.
- Oizuki
- Gyakuzuki
- Nidan Tzuki
- San Rentzuki
- Gedan Uke
- Chudan Soto Uke
- Yodan Uke
- Chudan Uchi Uke
- Chudan Shuto Uke
- Combinación de Uke y Tzuki
- Mae Geri
- Mawashi Geri
- Combinación de Keri y Tzuki
- Ippon Kumite
CATEGORIA 7° KYU
Cinturón: Blanco – Amarillo
TECNICAS BASICAS
 
KATA

Todo lo de 8° Kyu

PINNAN NIDAN

PINNAN SANDAN

CATEGORIA 6° KYU
(Cinturón: Amarillo)
KATA
Todo los de 7° Kyu

PINNAN NIDAN, Moto, Koso y Renzoku
CATEGORIA 5° KYU
(Cinturón: Naranjo)
KATA
Todo lo de 6° Kyu

PINNAN SANDAN, Moto, Koso y Renzoku

PINNAN SHODAN
CATEGORIA 4° KYU
(Cinturón: Verde)
KATA
Todo lo de 5° Kyu

PINNAN SHODAN, Moto, Koso y Renzoku

PINNAN IONDAN

NAIFANCHI SHODAN
CATEGORIA 3° KYU
(Cinturón: Azul)
KATA

Todo lo de 4° Kyu

PINNAN IONDAN, Moto, Koso y Renzoku

PINNAN GODAN

NAIFANCHI SHODAN

TAKUARITA NO KUSANKU

CATEGORIA 2° KYU
(Cinturón: Marrón Claro)
KATA

Todo lo de 3° Kyu

PINNAN GODAN, Moto, Koso y Renzoku

NAIFANCHI SHODAN, Moto y Renzoku

NAIFANCHI NIDAN

TAKUARITA NO KUSANKU

CATEGORIA 1° KYU
(Cinturón: Marrón Oscuro)
KATA
Todo lo de 2° Kyu

NAIFANCHI NIDAN, Moto y Renzoku

PAQSAI DAI

SHIHO KUSANKU

TENRYU NO KON
 
 

******* KATA CHINTO *******
 
***** CAMINO RECORRIDO *****
 
*** KATA NAIFANCHI SANDAN ***
 
*** KATA CHATANYARA NO KUSANKU ***
 
 
Hoy habia 32976 visitantes (91826 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis